за виробництвом
електроенергії
у ТОП-10 найбільших платників податків енергетичної сфери
отримав Нефінансовий звіт Компанії за 2018 рік на міжнародному конкурсі MarCom Awards
ДП «НАЕК «Енергоатом» присвоєно найвищий рівень корпоративної стійкості Sustainable Ukraine
5
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Звернення представника Енергоатома

Успішний розвиток Компанії неможливий без досягнення економічної ефективності та фінансової стабільності. Попри складну ситуацію в енергетиці України, яка, безумовно, вплинула і на фінансовий стан НАЕК «Енергоатом», Компанія намагалася відповідально виконувати всі фінансові та соціальні зобов’язання перед співробітниками, територіями розташування АЕС та державою загалом. У 2019 році Енергоатом як один з найбільших платників податків та соціальних відрахувань в Україні сплатив до бюджетів усіх рівнів податків на суму 19 млрд 392 млн грн. Понад 437 млн грн склали відрахування Енергоатома на соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження АЕС.

З 2019 року для Компанії розпочався період випробувань, пов’язаний, у першу чергу, з впровадженням нової моделі енергоринку 1 липня 2019 року. Недосконалість цієї моделі стала причиною суттєвого погіршення фінансового стану Компанії та поглибила проблеми боргів попередніх періодів. В результаті Енергоатом був змушений оптимізувати більшу частину поточних витрат. Тим не менш, Компанія в повному обсязі виплачує заробітну плату працівникам, відповідно до графіків фінансує паливну програму, ремонти і поточні операційні витрати. Розуміючи важливість стабільного та безпечного функціонування атомних станцій України, ми робимо рішучі кроки для поліпшення фінансового стану та досягнення сталого розвитку Компанії.

Сталий розвиток для НАЕК «Енергоатом» – це безумовне виконання зобов’язань перед усіма зацікавленими сторонами. Серед ключових напрямів нашої діяльності – відповідальне ставлення до виробництва, довкілля, суспільства, піклування про майбутні покоління, а також створення гідних умов праці та життя для працівників. Енергоатом є найбільшим виробником електроенергії та найбільшим роботодавцем в енергетичній галузі, а тому ми зосереджуємо всі наші зусилля на максимальному збільшенні власного внеску у сталий розвиток суспільства, із одночасним врахуванням усіх економічних, соціальних та екологічних аспектів діяльності.

Нашим завданням залишається підтримка ефективної системи корпоративних цінностей, що забезпечує прозорість діяльності та унеможливлює будь-які корупційні прояви. Досягнення НАЕК «Енергоатом» у цій сфері були вкотре відзначені зовнішніми незалежними сторонами, а Компанія стала одним з лідерів в рейтингу «Прозорість державних підприємств в Україні».

Енергоатом усвідомлює всю повноту своєї відповідальності як одного з основних рушіїв прогресивних змін у енергетиці, а підвищення власної стійкості, операційної та фінансової ефективності найбільшої енергогенеруючої компанії держави є запорукою забезпечення стабільного енергетичного майбутнього України.

ХАРТМУТ ЯКОБ,

віцепрезидент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Принципи управління

ДП «НАЕК «Енергоатом» незмінно дотримується курсу на сталий розвиток, який охоплює економічне зростання, соціальний добробут, захист довкілля, а також створення гідних умов праці для персоналу. Компанія робить усе можливе для безперервного розвитку та вдосконалення своєї діяльності за кожним із цих аспектів.

А пріоритетом діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» є дотримання найвищих стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Компанія усвідомлює всю повноту відповідальності за експлуатацію ядерних об’єктів, що потребує особливої підготовки персоналу, особливого підходу до виробничої діяльності та особливого розуміння культури безпеки усіма, хто залучений у процес експлуатації атомних електростанцій.

У 2019 році згідно з класифікацією за шкалою INES на українських АЕС не сталося жодних аварій та інцидентів. Докладніше – у розділі «Підвищуємо культуру безпеки».

Серйозна увага приділяється і сфері охорони праці. НАЕК «Енергоатом» забезпечує можливість працювати безпечно на кожному робочому місці і досягнення нульового травматизму на виробництві вважає надзвичайно важливою метою, а тому продовжує реалізацію програм, спрямованих на поліпшення безпеки праці.

Енергоатом –
партнер першого в Україні онлайн-курсу з корпоративної соціальної відповідальності

НАЕК «Енергоатом», як одна з найбільш соціально-відповідальних компаній, долучилася до створення першого в Україні освітнього онлайн-курсу з корпоративної соціальної відповідальності.

Метою цього курсу є інформування щодо механізмів упровадження КСВ та долучення до проєктів з корпоративної соціальної відповідальності якомога більшої кількості зацікавлених сторін.

Онлайн-курс з КСВ містить теоретично-практичні кейси за 14 темами: що таке Корпоративна соціальна відповідальність; вплив КСВ на компанію; головні питання і зацікавлені сторони; стратегія КСВ; нефінансова звітність; типові помилки під час реалізації КСВ; корпоративне управління; чесні операційні практики; права людини; охорона довкілля та «зелений офіс»; розвиток і залучення громад; робота зі споживачами; трудові відносини; відповідальні мережі постачальників.

На охорону праці в 2019 році Компанія витратила 464,85 млн грн.

У НАЕК «Енергоатом» традиційно високі й стандарти екологічної політики. Компанія піклується про зниження негативного впливу на довкілля та підтримку біорізноманіття, раціонально використовує природні ресурси, вживає заходів щодо збереження клімату. 2019 року обсяг фінансування програми природоохоронної діяльності становив 3,595 млн грн. Докладніше – у розділі «Дбаємо про довкілля».

Забезпечення необхідних соціальних гарантій, дотримання культури безпеки та створення комфорту на робочих місцях – всі ці аспекти діяльності працівників є надзвичайно важливими для Компанії. Ефективним інструментом закріплення відповідних гарантій слугує Колективний договір. Упродовж звітного періоду діяв Колективний договір ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019–2020 рр., підписаний 27 грудня 2018 року. В ньому зазначений весь перелік прав працівників та їхніх можливостей для професійного розвитку, кар’єрного зростання, оздоровлення та відпочинку. У 2019 році Енергоатом збільшив інвестиції у розвиток та навчання персоналу на 20,8 %. Докладніше – у розділі «Інвестуємо в людей».

ДП НАЕК «Енергоатом» піклується про місцеві громади. Створюючи нові робочі місця, Компанія забезпечує зайнятість місцевого населення, робить свій внесок у соціально-економічний розвиток регіонів. Соціальна політика Енергоатома в регіонах розташування АЕС передбачає покращення якості життя людей, участь у збереженні екологічного добробуту, реалізацію соціальних і благодійних проєктів. У 2019 році НАЕК «Енергоатом» спрямувала 473,4 млн грн на виплату соціально-економічної компенсації ризику населення. Докладніше – у розділі «Інвестуємо в людей».

Компанія продовжує розвивати міжнародне співробітництво. НАЕК «Енергоатом» має постійне членство у Всесвітній Асоціації операторів, які експлуатують АЕС; Всесвітній ядерній асоціації; Міжнародній групі EUR тощо. 2019 року Компанія підписала знакову угоду з Holtec International про створення міжнародного консорціуму. Мета співпраці відповідає Цілі сталого розвитку ООН № 7 – про забезпечення доступу до недорогих, надійних, сталих і сучасних джерел енергії для всіх. Докладніше – у розділі «Здійснюємо ефективне управління».

Ключові нагороди НАЕК «Енергоатом» у сфері сталого розвитку
Міжнародний рівень
MarCom Awards
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік став переможцем на міжнародному конкурсі MarCom Awards, організованому Асоціацією професіоналів маркетингу і комунікацій. Компанія отримала платинову статуетку в номінації «Краща друкована версія річного звіту».
Національний рівень
Sustainable Ukraine
НАЕК «Енергоатом» стала єдиною компанією, яка здобула найвищий рівень корпоративної стійкості – «ААА» рейтингу Sustainable Ukraine 2019, що охопив 250 найбільших підприємств – платників податків країни. Рейтинг оцінював якість корпоративного управління в компаніях, здатність здійснювати позитивний вплив на суспільство, керувати нефінансовими ризиками та можливостями, а також забезпечувати власний сталий розвиток.
Partnership for Sustainability Award 2019
НАЕК «Енергоатом» стала фіналістом конкурсу партнерських проєктів між різними групами для досягнення Цілей сталого розвитку Partnership for Sustainability Award 2019, ініційованого Глобальним Договором ООН в Україні. Компанія отримала відзнаку в категорії «Економічний розвиток» за кейс «Весняна школа НАЕК «Енергоатом».

Пріоритизація Цілей сталого розвитку ООН

Дотримання принципів стійкого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності є важливою складовою діяльності НАЕК «Енергоатом», взаємодії із зацікавленими сторонами, управління екологічним впливом. Компанія цілком поділяє підхід, закладений у 17 Цілях сталого розвитку (ЦСР) ООН, ухвалених 2015 року, та прагне своєю діяльністю підтримувати його як з боку управління, так і практичними діями.

У 2019 році Компанія визначила для себе перелік пріоритетних ЦСР ООН, в досягнення яких може зробити максимально відчутний внесок. За результатами аналізу найбільш суттєвими було визначено 5 ЦСР.

Пріоритетні Цілі сталого розвитку ООН ДП «НАЕК «Енергоатом»
Пріоритетні напрями сталого розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом»

Діяльність Компанії щодо досягнення ЦСР ООН

ЦСР ООН Результати 2019

Подолання бідності у всіх її формах та усюди

 • 19 392,2 млн грн – сплачено податків до бюджетів усіх рівнів та розрахунків зі страхування у 2019 році.
 • 11 024,2 млн грн – фонд оплати праці.
 • 140,6 млн грн – одноразова грошова виплата при виході на пенсію 653 працівникам Компанії.

Докладніше – розділ «Здійснюємо ефективне управління».

Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

 • 18 077 працівників скористалися лікувально-профілактичними послугами у санаторно-курортних закладах Компанії.
 • 7 170 дітей працівників НАЕК «Енергоатом» було оздоровлено.

Докладніше – розділ «Інвестуємо в людей».

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх

 • 96 833 людино-курсів проведено для підготовки персоналу.
 • 611 студентів пройшли виробничу та переддипломну практику в НАЕК «Енергоатом».
 • Компанія стала партнером освітнього онлайн-курсу з корпоративної соціальної відповідальності.

Докладніше – розділ «Інвестуємо в людей».

Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток

 • 33,4 % від загальної кількості працівників становлять жінки.
 • 13,7 % жінок обіймають керівні посади.
 • Жодних випадків дискримінації не зафіксовано.
 • НАЕК «Енергоатом» стала лідером серед енергокомпаній за відсотком працевлаштованих жінок (за результатами дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України»).
 • Компанія підписала першу в Україні Декларацію бізнесу задля гендерної рівності та запобігання домашньому насильству.

Докладніше – розділ «Інвестуємо в людей».

Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх

 • Проєкт завершення будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг, що має забезпечити водогосподарські потреби Миколаївської області. У 2019 році перезатверджено відкоригований проєкт, продовжено роботи з добудови гідроагрегату № 3.

Докладніше – розділ «Відкриваємо нові можливості».

Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх

 • 54,1 % – частка Компанії у загальному виробництві електроенергії в Україні.
 • На 102 % виконано планове завдання з відпуску електроенергії.

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

 • На 35,5 % зросла середня заробітна платня у 2019 році порівняно з 2018-м.
 • 100 % – частка працівників, охоплених Колективним договором.
 • 295,9 млн грн – витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури.

Докладніше – розділи «Інвестуємо в людей», «Здійснюємо ефективне управління».

Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

 • У 2019 році проведено великий обсяг будівельних та монтажних робіт, щоб вивести на фінішну пряму проєкт будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС.
 • Виконано значний обсяг будівельних робіт для «Реконструкції системи техводопостачання блоків 1–3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ЮУАЕС».
 • Компанія отримала нагороду за найкращий корпоративний внесок у забезпечення ЦСР № 9 на конкурсі Partnership for Sustainability Award у категорії «Економічний розвиток».

Докладніше – розділ «Відкриваємо нові можливості».

Скорочення нерівності всередині країн і між ними

 • В адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури НАЕК «Енергоатом» облаштовано 6 місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю та 2 санвузли для маломобільних груп населення, встановлено 8 пандусів, 9 табличок з назвою установи/закладу рельєфно-крапковим шрифтом, 8 кнопок виклику чергового персоналу.

Докладніше – розділ «Інвестуємо в людей».

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

 • 473,4 млн грн – спрямовано на виплату соціально-економічної компенсації ризику населення.
 • 687 млн грн – інвестиції у соціальний розвиток.
 • Компанія реалізовувала соціальні проєкти, спрямовані на розвиток освіти, підтримку спорту і культури.

Докладніше – розділ «Інвестуємо в людей».

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками

 • Впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018.
 • Започатковано корпоративну програму «Енергія відповідальності», покликану формувати у працівників Компанії культуру енергоспоживання.
 • НАЕК «Енергоатом» увійшла до першої п’ятірки рейтингу «Кращі зелені енергогенерації: безвуглецеві генеруючі потужності».

Докладніше – розділ «Дбаємо про довкілля».

Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

 • Станом на кінець 2019 року готовність ЦСВЯП становила 83 %. Перебіг і темпи будівництва високо оцінила Корпорація закордонних приватних інвестицій.
 • Виконано річне цільове з реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки на АЕС України.

Докладніше – розділи «Відкриваємо нові можливості», «Підвищуємо культуру безпеки».

Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

 • 100 % працівників НАЕК «Енергоатом» поінформовані щодо чинних у Компанії політик з протидії корупції.
 • В НАЕК «Енергоатом» налагоджено три канали для повідомлення про можливі факти порушень Антикорупційної програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Докладніше – розділ «Здійснюємо ефективне управління».

Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

 • Проводилася робота щодо приєднання до Програми інжинірингової підтримки експлуатації АЕС (Plant Engineering Programme) американського науково-дослідного інституту електроенергетики (EPRI).
 • Співпраця з учасниками молодіжної лідерської програми SDG-амбасадори, започаткованої Центром «Розвиток КСВ».

Докладніше – розділ «Здійснюємо ефективне управління».

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Корпоративна соціальна відповідальність Компанії базується, зокрема, і на ефективній взаємодії із зацікавленими сторонами. НАЕК «Енергоатом» будує відносини з зацікавленими сторонами на основі рівноправного діалогу та партнерства, взаємної відповідальності й урахування інтересів. НАЕК «Енергоатом» продовжує взаємодію з широким колом зацікавлених сторін під час ухвалення рішень.

Залучаючи різні групи зацікавлених сторін, Компанія інформує їх про свої досягнення та плани, а також дізнається про найбільш суттєві питання щодо своєї діяльності.

На взаємодії із зацікавленими сторонами ґрунтується нефінансова звітність, яка відповідає основним принципам глобальної ініціативи звітності GRI (Global reporting initiative).

Компанія виокремлює ключові групи зацікавлених сторін, які найтісніше перетинаються з її діяльністю та можуть найбільше впливати на можливість ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізувати власні стратегічні цілі.

У взаємодії із зацікавленими сторонами Компанія керується основними нормами та положеннями законодавства України, а також внутрішніми корпоративними положеннями.

Енергоатом взаємодіє із зацікавленими сторонами за допомогою кількох каналів комунікації.

Докладніше про канали комунікації – у Нефінансовому звіті НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік, розділ «Сталий розвиток».

Компанія оперативно реагує на будь-які звернення з боку зацікавлених сторін. Запити на інформацію НАЕК «Енергоатом» та ВП АЕС отримують поштою, факсом або електронною поштою, телефоном, а також під час особистих візитів представників громадськості. Запити опрацьовуються у терміни та у порядку, передбачені законодавством України.

TRUSTainability: партнерство заради сталих міст і щасливих жителів

Для популяризації цілей «Сталого розвитку» Южно-Український енергокомплекс та його місто-супутник відвідала команда SDG-амбасадорів (амбасадорів Цілей сталого розвитку). Це учасники молодіжної лідерської програми, започаткованої експертною організацією Центр «Розвиток КСВ».

Термін реалізації: 04–15 серпня 2019 року.

Мета: налагодження комунікації між НАЕК «Енергоатом» та містом-супутником АЕС, підвищення репутації Компанії серед громади, надання рекомендацій інноваційних локальних рішень для конкретного міста заради забезпечення сталості, економічного зростання та ліпшої взаємодії, забезпечення співпраці між різними секторами – громадським (амбасадори) та бізнесом (НАЕК «Енергоатом»).

Основні заходи: В Южноукраїнську місія членів програми полягала в окресленні найнагальніших для громади питань. Визначали проблеми, які місцеві мешканці спроможні вирішити самотужки, та підказували шляхи подолання. Програма проходила у три етапи. На першому – команда SDG-амбасадорів відвідала 39 об’єктів ЮУАЕС, щоб краще зрозуміти, чим живуть містяни. На другому – за підсумками проведеного опитування виявили, що найбільше хвилює южноукраїнців. На третьому – підбиваючи підсумки програми, амбасадори сформулювали пропозиції, як найефективніше впроваджувати слушні ініціативи розвитку міста.

Результат: проєкт став фіналістом конкурсу Partnership for Sustainability Award 2019.

Діалог з органами державної влади

Діалог з представниками органів державної влади завжди розглядається Компанією як ефективний інструмент підтримки прямих інвестицій, удосконалення галузевого законодавства, зміцнення позицій НАЕК «Енергоатом» на енергетичному ринку.

Дотримуючись принципу інформаційної відкритості, Енергоатом виступає ініціатором діалогу з органами влади, спрямованого на конструктивну й ефективну співпрацю. Представники Компанії беруть участь у громадських слуханнях при профільному комітеті Верховної Ради України, в діяльності консультативно-дорадчих органів, що діють при органах державної влади, громадських радах при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, комісіях, експертних і робочих групах, створених органами державної влади.

НАЕК «Енергоатом» бере активну участь у конференціях, форумах і ділових зустрічах, що проводяться за участю органів законодавчої та виконавчої влади, формулює конкретні практичні пропозиції щодо оптимізації та розвитку національного законодавства і нормативної бази.


Діалог з неприбутковими та неурядовими організаціями

Громадські організації представляють особливу групу зацікавлених сторін, для яких першочергове значення мають відкритість і прозорість Компанії, її підзвітність, відповідність високим стандартам ділової етики. НАЕК «Енергоатом» враховує це як в рамках своєї виробничої діяльності, так і при реалізації соціальних програм. Взаємодія з громадськими організаціями 2019 року тривала в різних форматах, включаючи зустрічі та проведення спільних заходів.

Компанія співпрацювала з Науково-технічною спілкою енергетиків та електротехніків України, Українським союзом промисловців і підприємців, Першою енергетичною асоціацією України, Всеукраїнською енергетичною асамблеєю та Спілкою ветеранів атомної енергетики і промисловості України.

Діалог з місцевими громадами

У 2019 році Компанія традиційно активно співпрацювала з місцевими громадами. Питання продовження терміну експлуатації енергоблоків, екології та зниження негативного впливу на до- вкілля незмінно перебували у фокусі уваги НАЕК «Енергоатом» та населення міст-супутників АЕС.

Протягом 2019 року проведено:

 • 10 громадських слухань з розгляду документації та інформаційних матеріалів щодо обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 ХАЕС. Участь взяли 846 громадян.
 • 9 громадських слухань та 1 зустріч щодо розгляду матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока № 3 Южно-Української АЕС, до яких долучилися 1 315 громадян.

Під час громадських слухань представники Компанії дотримувались усіх вимог законодавства України щодо порядку, термінів та обсягів інформування громадськості про заплановану діяльність. Можливість участі в громадських слуханнях надали всім охочим.

У 2019 році в містах-супутниках АЕС також тривали публічні обговорення питань реалізації Плану екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) КЗПБ. Докладніше – у розділі «Підвищуємо культуру безпеки».

Діалог в рамках підготовки звіту

Нефінансовий звіт є одним з інструментів постійного та прозорого діалогу з кожною зацікавленою стороною з будь-яких питань, «дотичних» до роботи вітчизняних атомних електростанцій зокрема та НАЕК «Енергоатом» загалом. З 2018 року Енергоатом підтримує зв’язок з усіма, хто зацікавлений у публічній нефінансовій звітності Компанії, завдяки чому ми краще розуміємо, які питання є справді суттєвими для зацікавлених сторін та як нам підвищувати якість розкриття інформації.

У 2019 році Компанія вдруге провела онлайн-опитування зацікавлених сторін. Питання надіслали представникам органів державної влади, міжнародних неприбуткових організацій, працівникам Компанії, підрядникам, науковій та експертній спільнотам, ЗМІ.

Учасники опитування надали пропозиції та рекомендації щодо змісту й інформаційного наповнення Нефінансового звіту Компанії, а також визначили суттєві аспекти діяльності, важливі для інформаційного відображення. При підготовці Нефінансового звіту за 2019 рік всі коментарі було враховано.

Врахування пропозицій зацікавлених сторін при підготовці Нефінансового звіту за 2019 рік
Пропозиції зацікавлених сторін Розділ Звіту, в якому враховано пропозиції
Зазначити проблеми, що потребують законодавчого врегулювання Враховано у розділах Звіту
Висвітлити діяльність з мінімізації негативного впливу АЕС на довкілля та населення Враховано у розділі «Дбаємо про довкілля»
Поінформувати про ефективність інвестицій, середньострокові плани розвитку та підготовку до виведення блоків з експлуатації Враховано у розділі «Відкриваємо нові можливості»
Окреслити перспективи подальшої роботи енергоблоків Враховано у розділі «Підвищуємо культуру безпеки»
Оприлюднити інформацію про продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків України, заміщення потужностей АЕС, які виводитимуться з експлуатації після 2025–2030 року, та перспективи побудови в Україні нових енергоблоків Враховано у розділі «Підвищуємо культуру безпеки»
Надати конкретну інформацію щодо населених пунктів і територій присутності Компанії Враховано у розділі «Інвестуємо в людей»
Поінформувати про участь у ПСО в другій половині 2019 р., про плани роботи на лібералізованому ринку електроенергії, про захист довкілля та соціальну відповідальність Враховано у розділах Звіту
Розширити інформацію про проєкти, в яких бере участь Компанія Враховано у розділах Звіту