склали витрати на заходи та засоби з охорону праці
виконано НАЕК «Енергоатом»
профзахворювань, аварій, а також групових і смертельних нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом
підвищено теплову потужність енергоблоків № 4 РАЕС та № 2 ЮУАЕС
3
ПІДВИЩУЄМО
КУЛЬТУРУ БЕЗПЕКИ
НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Звернення представника Енергоатома

Формування високої культури безпеки і технологічного лідерства разом з професіоналізмом персоналу є фундаментальною основою безпеки діяльності АЕС. Завдяки впровадженню найкращого світового досвіду експлуатації АЕС і застосуванню сучасних технологій Енергоатом протягом багатьох років залишається зразком безпечного, високотехнологічного та надійного виробництва електроенергії.

Найвищим пріоритетом для НАЕК «Енергоатом» є дотримання стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Для максимального підвищення рівня безпеки АЕС та надійності їхньої роботи у 2019 році ми продовжили реалізацію однієї з найважливіших програм – Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки АЕС України. Підвищення безпеки енергоблоків вітчизняних АЕС відбувається систематично шляхом реалізації відповідних програм з підвищення безпеки, що розробляються на визначений період.

Найважливіше для нас – забезпечення охорони праці на робочому місці. Це пріоритет всіх наших виробничих підрозділів і на будь-якому організаційному рівні. Ми прагнемо досягти рівня «нульового травматизму» на робочих місцях та усвідомлення кожним працівником Компанії, що саме від його культури безпеки залежить безпека експлуатації АЕС. І те, що у 2019 році в НАЕК «Енергоатом» не було зареєстровано профзахворювань, не сталося аварій, а також групових і смертельних нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, є найкращим підтвердженням нашої цілеспрямованої роботи з посилення безпеки.

Звітний період зміцнив позиції НАЕК «Енергоатом» на енергетичному ринку України як відповідальної, надійної та безпечної Компанії, яка чинить потужний влив на національну економіку та робить вагомий внесок у досягнення цілей сталого розвитку.

ЮРІЙ ШЕЙКО,

т. в. о. першого віцепрезидента – технічного
директора ДП «НАЕК «Енергоатом»

Принципи управління

Найперший пріоритет діяльності НАЕК «Енергоатом» – це дотримання найвищих стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Як лідер енергетичної галузі України, Компанія розуміє характер своєї діяльності та усвідомлює всю повноту відповідальності за експлуатацію ядерних об’єктів, що потребують особливої підготовки персоналу, підходу до виробничої діяльності та розуміння культури безпеки усіма людьми, які задіяні у процесі експлуатації атомних електростанцій.

Енергоатом вбачає обов’язком забезпечення безпечних умов для своїх працівників та населення регіонів присутності. Задля цього Компанія вдосконалює виробничі процеси, приділяє підвищену увагу надійності устаткування, забезпечує його безпечну та безаварійну експлуатацію, впроваджує новітні технології.

Усвідомлюючи важливість безпеки при експлуатації АЕС та враховуючи рекомендації МАГАТЕ, ДП «НАЕК «Енергоатом» на постійній основі здійснює діяльність з формування, підтримки та підвищення рівня культури безпеки.

Загальне керівництво системою управління безпекою в Компанії виконує генеральний інспектор – директор з безпеки, який здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог норм, правил і стандартів з безпеки на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, що належать Компанії. Генеральний інспектор – директор з безпеки безпосередньо підпорядковується президенту НАЕК «Енергоатом». Координацію діяльності з відомчого нагляду в Енергоатомі здійснює заступник генерального інспектора – директор з нагляду за безпекою. Підрозділи відомчого нагляду ВП АЕС підпорядковуються головним інспекторам атомних електростанцій.

Безпека АЕС

Як експлуатуюча організація, НАЕК «Енергоатом» безумовно дотримується норм законодавства у сфері ядерної та радіаційної безпеки: Законів України «Про використання ядерної та радіаційної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», Норм радіаційної безпеки України, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України.

У 2019 році забезпечено стійке й безпечне функціонування українських АЕС. Інцидентів, що супроводжувалися радіаційними наслідками, не сталося. Стан безпеки АЕС оцінюється за кількістю і масштабом облікових відхилень в роботі, які зіставляються з розробленою МАГАТЕ Міжнародною шкалою ядерних подій INES.

В рамках шкали події класифікуються за сімома рівнями: у верхніх рівнях (4–7) вони називаються «аваріями», а в нижніх – «інцидентами» (2–3) й «аномаліями» (1).

У 2019 році за Міжнародною шкалою ядерних подій INES аварій та інцидентів не сталося. 12 порушень оцінено за шкалою INES «нижче шкали/рівень 0» та 1 порушення – рівнем «1».

Підходи до нормування впливу АЕС на довкілля порівняно з попереднім звітним періодом в Компанії не змінилися.

Радіаційний моніторинг

АЕС задовольняє умови безпеки, якщо її радіаційний вплив на персонал, населення та довкілля під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проєктних аварій не призводить до перевищення встановлених дозових меж опромінення персоналу та населення, нормативів викидів і скидів, умісту радіоактивних речовин у довкілля.

Основною метою безпеки на всіх етапах життєвого циклу АЕС є створення та підтримання комплексу конкретних заходів і дій, спрямованих на забезпечення нормальної експлуатації, запо- бігання порушенням нормальної експлуатації й аварійних ситуацій.

У підсумку реалізації Компанією заходів, спрямованих на підвищення радіаційної безпеки та радіаційного захисту, удосконалення радіаційного контролю на АЕС, зберігається тенденція до зниження рівнів викидів радіоактивних речовин та опромінювання персоналу.

Зокрема, у 2019 році обсяги рівнів газоаерозольних радіоактивних речовин в атмосферне повітря не перевищували 1% від допустимого рівня, у водойми – 2,1% від допустимого рівня. Середня індивідуальна річна доза опромінення персоналу АЕС, який обслуговує ядерні установки, не перевищила 1 мЗв, що становить 5% від ліміту річної дози для персоналу цієї категорії.

Докладніше щодо рівнів викидів радіоактивних речовин та опромінення персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» за період 2017–2019 років – у Додатку «Ключові показники результативності 2017–2019 рр».

Радіаційний вплив АЕС Компанії на персонал, населення та довкілля протягом року перебував у межах, встановлених правилами і нормами з ядерної та радіаційної безпеки.

У 2019 році На Южно-Українській АЕС провели перший етап робіт зі щорічної планової повірки блоків детектування гамма-випромінювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО), які встановлені на проммайданчику та в населених пунктах 30‑кілометрової зони спостереження АЕС.

Перевірку проводив ДП «Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Для її виконання блоки детектування демонтували, доправили на майданчик атомної станції, повірили та повернули на штатні місця. Усі блоки детектування успішно пройшли процедуру повірки, і за її результатами Южно-Українська АЕС отримала посвідчення встановленого зразка.

Експлуатація атомних електростанцій у 2019 році не призвела до екологічних змін, які, порівняно з попередніми роками, могли б свідчити про погіршення стану довкілля в районах їхнього розташування. Рівень безпеки атомних станцій України відповідає вимогам національного законодавства, міжнародним рекомендаціям та світовому досвіду.

Фізичний захист АЕС

Фізичний захист АЕС є однією зі стратегічних цілей ДП «НАЕК «Енергоатом». Він спрямований на захист інтересів національної безпеки, упередження та припинення диверсій, крадіжок чи будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, решти джерел іонізуючого випромінювання, а також на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Починаючи з 2014 року в Компанії діє план заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом на атомних електростанціях на 2014–2020 роки.

Напрями забезпечення фізичного захисту в 2019 році:

 • забезпечення безперервності функціонування систем фізичного захисту ЯУ та ЯМ ВП АЕС;
 • виконання організаційно-правових заходів із забезпечення процедур фізичного захисту;
 • підтримання надійного й ефективного функціонування комплексів інженерно-технічних засобів фізичного захисту. Подальша реалізація державної програми з їхньої реконструкції та технічного переоснащення;
 • підвищення ефективності охорони ВП АЕС підрозділами Національної гвардії України відповідно до існуючих загроз та вимог актів міжвідомчих комісій;
 • забезпечення фізичного захисту й охорони свіжого та відпрацьованого ядерного палива під час перевезень їх територією України;

 • проведення тренувань і навчань з перевірки ефективності об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії стосовно об’єктів АЕС;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців фізичного захисту;
 • вдосконалення охорони особливо важливих об’єктів життєзабезпечення АЕС загонами відомчої воєнізованої охорони;
 • захист інформації з обмеженим доступом.

У вересні 2019 року завершено реалізацію «Проєкту комплексних навчань та тренувань із забезпечення готовності сил реагування» у взаємодії з представництвом Агентства зменшення загрози Міноборони США. За час співпраці американська сторона надавала методологічні рекомендації щодо особливостей навчань сил реагування, які проводилися на АЕС, а також фінансову допомогу задля вирішення логістичних питань.

Компанія планує протягом 2020 року провести комплексну роботу з реконструкції та технічного переоснащення інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ВП АЕС з метою приведення до вимог чинної нормативно-правової бази, а також забезпечити пріоритетне фінансування капітальних інвестицій фізичного захисту.

Антитерористичні та протидиверсійні
навчання на АЕС у 2019 році

27‑28 березня. На об’єктах Рівненської АЕС відбулися спільні з вітчизняною Нацгвардією і Службою безпеки України тренування та навчання з перевірки ефективності об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії й антитерористичної захищеності АЕС.

22‑23 травня. На Южно-Українській АЕС провели планові тактичні навчання антитерористичної спрямованості. Перевіряли ефективність чинного об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсій, а також антитерористичну захищеність об’єктів, де наявні радіоактивні матеріали. У навчаннях задіяли представників ЮУАЕС, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НАЕК «Енергоатом», Державної інспекції ядерного регулювання України.

30 травня. На Хмельницькій АЕС відбулися командно-штабні

навчання за участі керівництва енергопідприємства, представників служби фізичного захисту атомної станції, військовослужбовців Національної гвардії України, СБУ та відділення Нацполіції в м. Нетішин. Під час навчань учасників перевірили стосовно готовності й ефективності взаємодіяти за потреби протидії у разі виникнення на об’єкті кризової ситуації та створенні передумов аварійної ситуації на АЕС, викликаних несанкціонованими діями умовних зовнішніх правопорушників.

25 жовтня. На Хмельницькій АЕС для керівного складу підприємства провели навчальні курси на тему «Фізичний захист як елемент національної безпеки» і «Законодавство України з обліку та контролю ядерних матеріалів». Курс лекцій прочитали фахівці Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича (НЦДК) на базі навчально-тренувального центру ВП ХАЕС.

Перевірки та інспекції АЕС міжнародними організаціями

26 березня. На майданчику Рівненської АЕС представники Європейського банку реконструкції та розвитку, Консультанта інспектора кредиторів та групи управління проєкту перевірили стан виконання заходів КЗПБ, зокрема підготовки та проведення процедури торгів щодо закупівель обладнання та послуг.

25–26 червня. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС МАГАТЕ провело планову інспекцію з метою фізичної інвентаризації ядерного палива. Цілі досягнуто, зауважень не було.

13–27 вересня. На майданчику Хмельницької АЕС провели партнерську перевірку ВАО АЕС. За її результатами визначили, які сфери діяльності атомної станції варто покращити, а які сторони в роботі підприємства є сильними та в подальшому мають бути представленими світовому атомному співтовариству для вивчення і застосування на інших майданчиках.

26 жовтня – 4 листопада. На майданчику Рівненської АЕС пройшла чергова інспекція МАГАТЕ. Інспектор організації провів планову перевірку на енергоблоках № 1 та № 2. Все відбулося у встановлені терміни та повному обсязі. Цілі перевірки досягнуто, зауважень не було.

Система аварійної готовності та реагування

Для планування, забезпечення готовності та реалізації заходів щодо захисту персоналу і територій присутності АЕС від радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій на атомних станціях в Компанії функціонує система аварійної готовності (САР). Вона створена та функціонує відповідно до рекомендацій МАГАТЕ, вимог ядерного законодавства України, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також з урахуванням чинного законодавства України у сфері цивільного захисту.

У 2019 році Компанія продовжила реалізацію заходів, спрямованих на підвищення ефективності протиаварійного планування й аварійного реагування.

Протягом звітного періоду перевірили всі відокремлені підрозділи Компанії стосовно забезпечення готовності до реагування на радіаційні та ядерні аварії, а також надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Крім цього, у січні-лютому 2019 року департамент з питань аварійної готовності та реагування Дирекції Компанії брав безпосередню участь у розгляді питання та формування пропозицій ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо забезпечення функціонування Міжвідомчого оперативного штабу Мінекоенерго, створеного для посилення та вдосконалення фізичної ядерної безпеки, що забезпечує здатність України реагувати на ядерні інциденти.

НАЕК «Енергоатом» упродовж 2019 року в повному обсязі виконувала вимоги ядерного законодавства та законодавства у сфері цивільного захисту.

Представники Компанії долучилися до розробки нормативно-правового акту Держатомрегулювання «Національний план реагування на ядерні та радіаційні аварії». Документ повинен відповідати імплементованим до чинного законодавства України положенням Директиви Ради 2013/59/Євратом, що встановлює основні норми безпеки для захисту від іонізуючої радіації та загальних вимог безпеки GSR Part 7, рекомендовані МАГАТЕ для врахування при розробці або доопрацюванні протиаварійних заходів. Працівники ДП «НАЕК «Енергоатом» ґрунтовно доопрацювали проєкт і надали відповідні зауваження та рекомендації на адресу Держатомрегулювання.

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки

Для підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій та надійності їхньої роботи, зменшення ризиків виникнення аварій на АЕС у разі стихійних лих або інших екстремальних ситуацій та посилення ефективності управління аваріями НАЕК «Енергоатом» реалізовує Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій України. У звітному періоді термін реалізації КЗПБ подовжили з 2020‑го до 2023 року. Важливими складовими програми є постфукусімські заходи, найбільш спрямовані на аварійне енергозабезпечення.

Загалом в рамках реалізації КЗПБ заплановано виконати 1 295 заходів, з-поміж яких 357 виконаних до введення в дію КЗПБ. Станом на 1 січня 2020 року з початку реалізації КЗПБ виконано 929 заходів.

Цільове завдання з реалізації КЗПБ на АЕС України, з урахуванням фізично здійснених заходів, виконано на 112 %.

Витрати на виконання КЗПБ здійснюються за рахунок власних ресурсів Компанії, а також кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Євратома. Ці кошти спрямовуються на закупівлю тільки основного обладнання для реалізації частини заходів КЗПБ і лише за процедурами європейських партнерів.

У 2019 році заходи КЗПБ з початку реалізації профінансовано на суму 31,32 млрд грн за рахунок як власних, так і кредитних коштів.

Протягом звітного періоду пріоритетним було виконання заходів КЗПБ на енергоблоках АЕС, що готувалися до продовження терміну експлуатації: енергоблоки № 1 ВП ХАЕС та № 3 ВП ЮУАЕС. Виконання на них заходів КЗПБ значною мірою посприяло позитивному рішенню Держатомрегулювання щодо продовження строку експлуатації енергоблоків.

У 2019 році було заплановано виконання 123 заходів КЗПБ:

 • 86 – виконано разом із достроковими, для яких звіти погоджені з Держатомрегулюванням/ДСУНС;
 • 35 – виконано у фізичному обсязі разом із достроковими, для яких звіти перебувають на розгляді в Держатомрегулюванні/ДСУНС або доопрацьовуються за їхніми зауваженнями;
 • 17 – виконано у фізичному обсязі разом із достроковими, технічні рішення про введення в експлуатацію були або будуть спрямовані до Держатомрегулювання;
 • 6 заходів виконано частково.

У 2019 році відбулося 5 публічних обговорень питань реалізації КЗПБ, укладено 70 контрактів за 59 пакетами для 209 заходів.


Впровадження постфукусімських заходів

НАЕК «Енергоатом» у звітному періоді продовжувала впровадження постфукусімських заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій, мінімізацію наслідків таких аварій; підвищення ефективності управління проєктними і позапроєктними аваріями на атомних електростанціях, мінімізація їхніх наслідків.

Детальніше про постфукусімські заходи – у Нефінансовому звіті за 2017 рік.

33 «постфукусімські» заходи виконано НАЕК «Енергоатом» у 2019 році.
У 2019 році було впроваджено такі постфукусімські заходи:

на енергоблоці № 1 Рівненської АЕС відбулися випробування схем аварійного живлення від мобільної дизель-генераторної станції;

на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС завершили дослідну експлуатацію системи контролю концентрації водню в гермооболонці для запроєктних аварій виробництва компанії VUJE a.s., Словаччина;

на енергоблоці № 1 РАЕС провели підготовчі заходи до впровадження системи примусового скидання тиску із системи герметичного огородження енергоблока.


Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС та підвищення потужності

Продовження експлуатації енергоблоків – пріоритетний напрям діяльності Компанії, передбачений Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. Роботи з продовження експлуатації енергоблоків АЕС виконуються в рамках:

 • Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;
 • Комплексної програми робіт щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків.

Необхідною умовою такого продовження є реалізація заходів з підвищення безпеки та надійності експлуатації енергоблоків. Зокрема, йдеться про модернізацію та реконструкцію обладнання, усунення відхилень від норм та правил з безпеки та підвищення рівня надійності й аварійної готовності енергоблоків.

У 2019 році НАЕК «Енергоатом» отримала ліцензії Держатомрегулювання на понадпроєктну експлуатацію енергоблоків № 1 Хмельницької АЕС та № 3 Южно-Української АЕС.

Українські атомні енергоблоки з продовженим терміном експлуатації завдяки заходам з підвищення рівня безпеки стали за усіма показниками навіть надійнішими та безпечнішими, ніж були на початку своєї експлуатації. Згідно з програмою «9 блоків за 6 років», розробленою у 2014 року, в 2020‑му залишилося продовжити експлуатацію енергоблока № 5 Запорізької АЕС.

Продовження ресурсу діючих енергоблоків АЕС
ЮУАЕС
№ 1
Термін експлуатації продовжено до 2023 р.
ЗАЕС
№ 1
Термін експлуатації продовжено до 2025 р.
ЮУАЕС
№ 2
Термін експлуатації продовжено до 2025 р.
ЗАЕС
№ 2
Термін експлуатації продовжено до 2026 р.
ЗАЕС
№ 3
Термін експлуатації продовжено до 2027 р.
РАЕС
№ 1
Термін експлуатації продовжено до 2030 р.
РАЕС
№ 2
Термін експлуатації продовжено до 2031 р.
РАЕС
№ 3
Термін експлуатації продовжено до 2037 р.
ЗАЕС
№ 4
Термін експлуатації продовжено до 2028 р.
ХАЕС
№ 1
Термін експлуатації продовжено до 2028 р.
ЮУАЕС
№ 3
Термін експлуатації продовжено до 2030 р.
ЗАЕС
№ 5
Тривають роботи з продовження терміну експлуатації
ЗАЕС
№ 6
Термін завершення експлуатації не настав
РАЕС
№ 4
Термін завершення експлуатації не настав
ХАЕС
№ 2
Термін завершення експлуатації не настав

Продовження експлуатації енергоблоків «мільйонників» дасть можливість зберегти для країни 9 ГВт встановленої вуглецево-нейтральної електричної потужності. Для порівняння: будівництво одного енергоблока потужністю 1 000 МВт коштує $ 5–7 млрд, тоді як заходи з продовження терміну експлуатації енергоблока ВВЕР‑1000 – приблизно $ 300 млн. У рамках реалізації Програми підвищення потужності діючих енергоблоків АЕС НАЕК «Енергоатом» у 2019 році на енергоблоці № 4 Рівненської АЕС підвищено теплову потужність до 3 045 МВт, що відповідає 101,5 % його проєктної потужності. Також на рівень теплової потужності 3 045 МВт виведено енергоблок № 2 Южно-Української АЕС, що відповідає 101,5 % його проєктної потужності. Завдяки Програмі підвищення потужності Компанія, а у підсумку й Україна, отримають додаткові мегавати, які внесуть свою частку в енергобезпеку України.


Публічні обговорення КЗПБ

У рамках КЗПБ НАЕК «Енергоатом» реалізує План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) та План залучення зацікавлених сторін, якими передбачено проведення публічних обговорень з питань КЗПБ та ПЕСЗ у містах-супутниках діючих АЕС України. Публічні обговорення проводяться задля підтримання конструктивних тривалих взаємовідносин з особами, які зазнають або потенційно можуть зазнати впливу від реалізації КЗПБ як всередині країни, так і поза її межами, а також з іншими зацікавленими сторонами, «дотичними» до реалізації КЗПБ, враховуючи екологічні та соціальні аспекти

Протягом 2019 року Компанія провела чотири публічні обговорення у містах-супутниках АЕС за участю фахівців АЕС України, НАЕК «Енергоатом» та громадськістю. За результатами обговорень склали протоколи та доповнення до Книги запитань і відповідей щодо реалізації КЗПБ та Екологічної оцінки КЗПБ.

Громадські обговорення реалізації КЗПБ у 2019 році

ЗАЕС

11 листопада 2019 р.

м. Енергодар

56 учасників

ЮУАЕС

12 листопада 2019 р.

м. Южноукраїнськ

33 учасники

РАЕС

21 листопада 2019 р.

м. Вараш

6 учасників

ХАЕС

22 листопада 2019 р.

м. Нетішин

37 учасників

Охорона праці, промислова та пожежна безпека

ДП «НАЕК Енергоатом» усвідомлює свою відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях та за формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки і безпеки тих, хто поруч. Компанія підвищує рівень обізнаності про професійні ризики, стимулює та підтримує відповідальну й безпечну поведінку. Збереження життя, турбота про здоров’я працівників у робочий і неробочий час, запобігання

виробничому травматизму і профілактика професійних захворювань – все це частина діяльності Компанії з охорони праці та промислової безпеки.

Система управління питаннями охорони праці та промисловою безпекою у звітному періоді не змінилася та розповсюджується на всіх працівників Компанії.

Вимоги Компанії до умов праці визначаються не лише українським законодавством, а й рекомендаціями міжнародної системи менеджменту та охорони праці OHSAS 18001:2007.

У ДП «НАЕК «Енергоатом» функціонують служба охорони праці (СОП) та система управління охороною праці (СУОП). СОП очолює генеральний інспектор – директор з безпеки, який здійснює оперативне управління відповідними структурними підрозділами в усіх відокремлених підрозділах.

Керівник СОП НАЕК «Енергоатом» перебуває в адміністративному підпорядкуванні президента Компанії. До складу служби охорони праці Енергоатом входять відділ охорони праці та пожежної безпеки Дирекції з нагляду за безпекою (ВОПтаПБ ДНБ) і СОП відокремлених підрозділів Компанії.

В Енергоатомі створена та функціонує служба пожежної безпеки, до складу якої входить відділ охорони праці та пожежної безпеки Дирекції з нагляду за безпекою, відділи пожежної безпеки ВП АЕС і окремі посадові особи інших відокремлених підрозділів.

Показники з оцінки ефективності управління охороною праці надаються в річних звітах про результати роботи з охорони праці в ДП «НАЕК «Енергоатом».

Основними показниками є:

 • рівень виробничого травматизму;
 • виконання Комплексних заходів з охорони праці;
 • стан фінансування охорони праці;
 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 • проведення навчання та перевірки знань;
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці тощо.

Ефективність управління пожежною безпекою оцінюється за результатами щорічних комплексних перевірок стану пожежної безпеки відокремлених і структурних підрозділів Компанії.

Інвестиції в охорону праці та промислову безпеку

Компанія щорічно інвестує кошти в охорону праці та промислову безпеку. Напрями фінансування визначено та затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

У 2019 році витрати на заходи та засоби з охорони праці становили 464,9 млн грн.
Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону праці, 2017–2019 роки, млн грн

У звітному періоді виконано 262 комплексні заходи з охорони праці на суму понад 464 млн грн. Фінансування Комплексних заходів за 2019 рік становило 8,9 % від загальних витрат на охорону праці, що відповідає вимогам Колективного договору НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік.


Запобігання виробничому травматизму

У 2019 році на підприємствах енергетичного комплексу та на підприємствах ядерної енергетики й атомно-промислового комплексу України сталося 85 нещасних випадків, з них 14 – зі смертельними наслідками та 5 групових. Рівень травматизму в НАЕК «Енергоатом» є значно нижчим: у 2019 році в Компанії сталося 5 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, групових та смертельних – не було.

У звітному періоді в Компанії не зареєстровано ні профзахворювань, ні аварій.

Стратегія мінімізації ризиків виробничого травматизму Vision Zero

На Рівненській АЕС відбувся бенчмаркінг з питань безпеки та гігієни праці на тему: «Сприяння сталому розвитку української економіки шляхом зниження кількості аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на підприємствах України» та впровадження стратегії Vision Zero in Ukraine.

Проведений захід було спрямовано на пошук та впровадження найкращих практик у галузі безпеки та гігієни праці серед українських підприємств, а також ознайомлення з першою глобальною превентивною стратегією у цій галузі – Vision Zero, або «Нульовий травматизм».

Учасники зустрічі обговорили можливості перспектив реалізації стратегії Vision Zero на РАЕС. Ця стратегія в Україні спрямована на мінімізацію ризиків виробничого травматизму на підприємствах і демонструє якісно новий підхід до організації його профілактики, що поєднує три напрями – безпеку, гігієну праці та благополуччя працівників. В основі концепції лежить сім «золотих правил», реалізація яких сприяє зниженню показників виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Усі випадки травматизму розслідувалися належним чином. У відокремлених підрозділах про результати розслідування нещасних випадків видали накази із зобов’язаннями у встановлені терміни здійснити низку профілактичних організаційно-технічних заходів, порушникам вимог безпеки оголосили догани, відповідальним посадовим особам зменшили або не нарахували премії.

Кількість нещасних випадків в ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 роки
Коефіцієнт частоти нещасних випадків в ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 роки

Причини виробничого травматизму в 2019 році:

 • порушення трудової та виробничої дисципліни, зокрема невиконання посадових обов’язків і вимог інструкцій з охорони праці;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання;
 • порушення технологічного процесу;
 • порушення вимог робочих інструкцій;
 • невикористання засобів індивідуального захисту;
 • неякісна розробка інструкцій з охорони праці;
 • допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;
 • незадовільний технічний стан виробничих об’єктів;
 • особиста необережність потерпілих.

Пожежна безпека

У 2019 році НАЕК «Енергоатом» провів роботу із забезпечення пожежної безпеки АЕС. У звітному періоді було заплановано 217 капітальних протипожежних заходів на суму 712,97 млн грн, із них 56,7% – виконано.

У 2019 році Компанія виконала 123 протипожежні заходи на суму 533,26 млн грн.

На забезпечення боєздатності державних пожежно-рятувальних підрозділів з охорони АЕС планувалося спрямувати 159,72 млн грн, фактично витрачено – 157,22 млн грн.

У 2019 році в Енергоатомі сталася одна пожежа, що виникла на території проммайданчика ВП «Рівненська АЕС». Загиблих і постраждалих не було. Спричинило пожежу коротке замикання електромережі внаслідок внутрішнього пошкодження трансформатора. Прямий збиток становив 763,63 тис. грн.

У 2019 році навчання у системі пожежно-технічного мінімуму пройшли 4 410 працівників, спеціальне навчання з питань пожежної безпеки – 1 541 посадова особа.

Впродовж 2019 року у відокремлених підрозділах НАЕК «Енергоатом» проведено 27 засідань пожежно-технічних комісій і службами пожежної безпеки – 2 730 перевірок стану такої безпеки.


Навчання та підвищення кваліфікації персоналу з охорони праці

Знання та компетенції працівників у сфері промислової безпеки й охорони праці необхідні для забезпечення безпечної діяльності Компанії. НАЕК «Енергоатом» організовує та суворо контролює процес обов’язкового навчання працівників, яке проводить на системній основі. В Компанії не допускаються до роботи працівники, зокрема й посадові особи, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

Упродовж 2019 року у відокремлених підрозділах Компанії проведено 2 428 цехових, блочних, загальностанційних, спільних з пожежною охороною протипожежних тренувань персоналу, зокрема 195 – об’єктових та 62 – спільних з пожежною охороною.

ДП «НАЕК «Енергоатом» розробляє та реалізує систему професійної підготовки і підтримки кваліфікації персоналу АЕС, зокрема з питань аварійної готовності та реагування. Повномасштабні загальностанційні протиаварійні навчання проводяться один раз на три роки.


Ліцензування персоналу

У навчально-тренувальних центрах ВП АЕС у 2019 році підготовлено 65 кандидатів на ліцензовані посади з правом управління ядерною установкою. Кількість ліцензованих фахівців у 2019 році збільшилася на 6 осіб порівняно з 2018 роком, і наразі їх уже 411. Водночас плинність ліцензованого персоналу зменшилася і становить 21 особу (2018 рік – 24 особи), зокрема:

 • переведено із підвищенням на неліцензовані посади АЕС – 15 осіб, зокрема 6 осіб до навчально-тренувального центру;
 • звільнилося з АЕС – 6 осіб.

Кількість ліцензованого персоналу, 2017–2019 роки, осіб

У 2019 році виконувалася належна робота з ліцензування посадових осіб, які мають право на здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, та діяльність яких може здійснюватися лише на підставі відповідних ліцензій. Загалом протягом періоду ліцензування посадових осіб отримано 126 ліцензій, станом на кінець 2019 року їх мають 92 керівники.

Плани на 2020 рік та середньострокову перспективу

В Компанії на 2020 рік у галузі безпеки заплановано:

 • реалізувати окреслені на поточний рік заходи Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС (КЗПБ);
 • виконати комплекс заходів, спрямованих на продовження терміну експлуатації обладнання й енергоблоків АЕС; продовжити термін експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС;
 • провести опитування з культури безпеки у відокремлених підрозділах ДП НАЕК «Енергоатом», узагальнити й аналізувати результати;
 • провести перевірки поточного стану культури безпеки, якості експлуатації систем та обладнання, забезпечення реалізації принципів культури безпеки у відокремлених підрозділах Компанії. За результатами – підготувати зведений звіт;
 • перевірити готовність відокремлених підрозділів Компанії до роботи в осінньо-зимовий період 2020–2021;
 • провести комплексні перевірки стану пожежної безпеки у відокремлених підрозділах Компанії;
 • провести комплексні перевірки стану охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії;
 • провести комплексні перевірки стану фізичного захисту ВП АЕС;
 • провести перевірки аварійної готовності та реагування, цивільної оборони і техногенної безпеки у відокремлених підрозділах Компанії.