працювали в Компанії,
з них – 23 125 чоловіків
та 11 611 жінок
пройшли медичний огляд
у 2019 році
склав обсяг підготовки персоналу у 2019 році
перераховано на виплату соціально-економічної компенсації ризиків населення
7
ІНВЕСТУЄМО
В ЛЮДЕЙ
НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Звернення представника Енергоатома

Висока кваліфікація та професіоналізм персоналу – це той фундамент, на якому ґрунтується лідерство ДП «НАЕК «Енергоатом» в енергетичній сфері. Компанія об’єднує понад 34 тисячі працівників, для яких створюються комфортні та безпечні умови праці, гарантується справедлива і конкурентоспроможна винагорода. Ретельний підхід Компанії до залучення, навчання та мотивації працівників обумовлений відповідальністю за енергетичну безпеку країни. Навчання й розвиток персоналу здійснюються для формування та підтримання необхідного рівня кваліфікації керівників, спеціалістів та фахівців, враховуючи сучасні вимоги та перспективи розвитку атомної галузі.

Для формування вмотивованого та кваліфікованого кадрового резерву ми працюємо з молоддю. В НАЕК «Енергоатом» – 21,5 % молодих спеціалістів віком до 35 років. Компанія створює всі необхідні умови та можливості для їхньої успішної й ефективної самореалізації, розвитку їхнього професійного потенціалу та кар’єрного зростання.

Ефективність нашої молодіжної політики отримала високу оцінку: 2019 року Енергоатом увійшов до ТОП-25 роботодавців, відкритих для молодих талантів.

Для нас дуже важливо забезпечити професійне довголіття працівників, берегти їхнє здоров’я та заохочувати до здорового способу життя. Тому в 2019 році ми запустили пілотний проєкт добровільного медичного страхування.

Енергоатом з особливою увагою ставиться до інтересів своїх працівників, задоволення їхніх потреб та соціальної підтримки. Щороку лікувально-оздоровчі заклади допомагають відновити рівновагу між роботою та відпочинком. Санаторно-курортним лікуванням скористалися 18 077 працівників Компанії.

НАЕК «Енергоатом» є соціально відповідальною компанією, тому ми дбаємо про життя міст, де розташовані наші підприємства, опікуємося громадами у містах-супутниках АЕС, підтримуємо активний діалог з місцевими громадами та реалізуємо низку соціальних проєктів, що всебічно сприяють сталому розвитку регіонів присутності.

ОЛЕГ БОЯРИНЦЕВ,

виконавчий директор з персоналу
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Принципи управління

Компанія гарантує всім рівні умови при працевлаштуванні, забезпечує персонал гідною та конкурентною заробітною платнею. ДП «НАЕК «Енергоатом» прагне створити безпечне й комфортне робоче середовище, залучити найбільш талановитих фахівців і мотивувати їх до зростання на професійному та особистісному рівнях. Висококваліфіковані спеціалісти – запорука ефективної діяльності Енергоатома, а соціальна політика – один з наших пріоритетів.

У сфері управління персоналом Компанія керується національними нормативними документами та внутрішньокорпоративними положеннями, а також найкращими міжнародними практиками.

У 2019 році НАЕК «Енергоатом» працювала над удосконаленням своєї системи управління персоналом. Зокрема, задля подальшого створення єдиної управлінської вертикалі у серпні 2019 року

створили виконавчу дирекцію з персоналу, до складу якої увійшли дирекція з управління людськими ресурсами, дирекція з підготовки персоналу, департамент організації, нормування та оплати праці.

У 2019 році продовжено впровадження єдиної системи організаційної структури ВП АЕС за напрямом «Управління персоналом» та приведення до неї чинних організаційних структур АЕС.

У рамках оцінки ефективності управління персоналом НАЕК «Енергоатом» проводить зустрічі з працівниками. В Компанії відпрацьовано механізми одержання зворотного зв’язку від персоналу, серед яких проведення регулярних анкетувань та опитувань; отримання запитів, запитань і звернень через спеціальні розділи інтернет-сайтів Компанії та відокремлених підрозділів.

Структура персоналу

ДП «НАЕК «Енергоатом» залишається одним з найбільш надійних та відповідальних роботодавців, адже сприяє вдалому старту кар’єри, успішному навчанню і динамічному зростанню молодих фахівців. У 2019 році кадрова структура персоналу НАЕК «Енергоатом» майже не змінилася. Станом на кінець 2019 року чисельність працівників Компанії становила 34 736 осіб.


Облікова кількість працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., осіб


Розподіл за категоріями, 2019 р., %


Розподіл за віком, 2019 р., осіб


Розподіл за гендерною ознакою, 2019 р., осіб


Детальні характеристики чисельності та складу працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за період 2017–2019 років – у Додатку «Ключові показники результативності 2017–2019 рр».

Права людини

Дотримання прав людини є одним з головних принципів діяльності НАЕК «Енергоатом» і відіграє важливу роль у забезпеченні сталого розвитку Компанії. Енергоатом цілком поділяє загальновизнані світові підходи і як відповідальний роботодавець сприяє їхній реалізації.

Цінності НАЕК «Енергоатом» з дотримання прав людини:

 • свобода слова;
 • рівні можливості;
 • право на захист від дискримінації;
 • невикористання дитячої праці.

Трудові угоди укладаються лише з особами, які відповідають віковим вимогам, встановленим чинним законодавством України. Відносини з працівниками ґрунтуються на засадах соціального партнерства, яке передбачає постійний діалог та зворотній зв’язок. Право працівників створювати громадські організації чи вступати до таких – не порушується, будь-які догани чи негативні наслідки за це – відсутні. Підходи до взаємин з персоналом відповідають нормам українського та міжнародного трудового права, а також Кодексу корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом».

У звітному періоді до Компанії не надходило звернень і скарг, пов’язаних з дискримінацією та порушенням прав людини.


Рівні можливості

У Компанії створено умови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У процесі підбору персоналу НАЕК «Енергоатом» керується принципами рівних можливостей. Компанія гарантує, що на етапі відбору рівною мірою розглядаються кандидати обох статей.

ДП «НАЕК «Енергоатом» стало лідером серед енергокомпаній за відсотком працевлаштованих жінок. Це засвідчили результати дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України», проведеного Інститутом економіки та прогнозування НАН України.

НАЕК «Енергоатом» забезпечує паритетну участь жінок і чоловіків у прийнятті виробничих, економічних, соціальних та управлінських рішень, отриманні додаткової перспективної кваліфікації з метою подальшого переведення у рамках підприємства, реалізацію жінками можливостей кар’єрного зростання, участь жінок у заходах, спрямованих на розвиток лідерських навичок. Компанія надає як жінкам, так і чоловікам право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надає жінкам і чоловікам можливості поєднувати трудову діяльність із сімейними обов’язками.

Директор з інвестицій і перспективного розвитку Тетяна Амосова перемогла в номінації «Працівниця року» у щорічному конкурсі «Жінки української енергетики», започаткованому Громадською організацією «Жіночий енергетичний клуб України».

Метою конкурсу є визнання внеску жінок у розвиток енергетичної сфери України та їхня підтримка, мотивація на подальші досягнення в енергетиці та споріднених секторах економіки. У 2019 році в конкурсі взяли участь понад 80 жінок-професіоналів, які

працюють в енергетиці та у споріднених секторах економіки, а також компанії енергетичного сектору, які впроваджують гендерну політику.

Структура персоналу за гендерною ознакою, 2019 р., %
Структура керівного складу за гендерною ознакою, 2019 р., %
У грудні 2019 року Компанія підписала першу в Україні Декларацію бізнесу задля гендерної рівності та запобігання домашньому насильству. Ініціювали цей проєкт Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), уряд Великої Британії та Центр «Розвиток КСВ».
Інклюзивність

Належну увагу в Компанії приділяють і працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями та створенню для них комфортних умов як для праці на виробництві, так і в інфраструктурі міст-супутників АЕС. Протягом 2019 року для створення належних умов доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до адміністративних будівель та об’єктів соціальної інфраструктури, що обліковуються на балансах відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», обладнали та встановили:

 • 6 місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю;
 • 8 пандусів;
 • 9 табличок з назвою установи/закладу рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля);
 • 2 санвузли для маломобільних груп населення;
 • 8 кнопок виклику чергового персоналу.


Система винагороди

Компанія економічно підживлює території присутності: створює значну кількість кваліфікованих робочих місць, забезпечуючи зайнятість населення та гідний рівень оплати праці. НАЕК «Енергоатом» застосовує прозорі підходи до систем винагороди, оцінки та мотивації працівників. При визначенні розміру заробітної платні Компанія дотримується принципу недискримінації. НАЕК «Енергоатом» не враховує гендерний, віковий та етнічний аспекти, спираючись виключно на навички, здібності та досвід – при прийнятті на роботу нових кадрів, на кар’єрні досягнення – при підвищенні працівників на посадах.

Загальний фонд оплати праці в Компанії 2019 року порівняно з 2018-м зріс на 37 %, а середня заробітна платня збільшилася на 35,5 %.

У 2019 році, крім основної заробітної платні, працівники НАЕК «Енергоатом» отримали разову матеріальну допомогу на оздоровлення, виплату винагороди за підсумками роботи за 2018 рік і премію до Дня енергетика.

Оцінка діяльності персоналу

Одним з основних шляхів формування культури ефективності праці в Компанії є оцінка роботи персоналу. Протягом 2019 року продовжувалося впровадження процесу оцінювання результативності діяльності працівників Енергоатома у підсистемі управління персоналом Єдиної інформаційно-аналітичної системи на платформі SAP ERP.

Процедури й інструменти такого оцінювання для керівників визначені та затверджені внутрішніми документами і наказами Компанії.


Зворотний зв’язок

В НАЕК «Енергоатом» налагоджено дієву систему внутрішніх комунікацій, що забезпечує діалог між працівниками на всіх рівнях.

Канали зворотного зв’язку:

анкетування
запити та звернення через загальні та локальні сайти
скриньки довіри

Всі звернення через канали зворотного зв’язку підлягають обліку й оперативно розглядаються. Аналіз основних причин і характеру звернень, а також вчасні превентивні заходи запобігають виникненню проблем.

Протягом 2019 року надійшло 3 136 звернень, зокрема з кадрових питань – 445, житлово-побутових – 181, з питань матеріальної допомоги – 1 775 та з інших питань – 725.
Звернення працівників на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2019 р.
Докладніше щодо звернень працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за період 2017–2019 років – у Додатку «Ключові показники результативності 2017–2019 рр».

Соціальна підтримка

НАЕК «Енергоатом» прагне покращувати умови праці своїх працівників та якість їхнього життя. Тому крім можливостей для професійного розвитку забезпечує персонал соціальною підтримкою, що спрямована на формування довгострокової мотивації та поширюється на всіх працівників.

НАЕК «Енергоатом» забезпечує працівників не лише зарплатнею, а й матеріальною допомогою, сприяє у вирішенні житлових питань, надає одноразову грошову виплату при виході на заслужений відпочинок. В 2019 році у зв’язку з виходом на пенсію 653 особи отримали допомогу.

Колективний договір

Політику і головні механізми стимулювання та заохочення персоналу до високих виробничих досягнень, дотримання належного стану культури безпеки, а також соціального захисту персоналу Компанія будує на основі Колективного договору. Документ встановлює основні норми, принципи та взаємні зобов’язання сторін стосовно регулювання соціально-економічних і трудових відносин згідно із законодавством України на рівні Компанії.

Джерела фінансування витрат, пов’язаних з виконанням Колективного договору, визначаються згідно з чинними тарифами на відпуск електричної та теплової енергії, а також доходами від інших видів діяльності Компанії.

Дія Колективного договору поширюється на весь персонал НАЕК «Енергоатом», незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Мінімальний період повідомлення про зміни в діяльності Компанії, встановлений Колективним договором, становить два місяці.

Профспілкова організація Енергоатома відповідає за контроль виконання Колективного договору. Завдяки спільним діям керівництва та профспілкового комітету Компанії, протягом 2019 року було вжито необхідних заходів для виконання умов Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом». Зокрема, житлово-побутові комісії контролювали встановлення працівників на квартирний облік задля поліпшення житлових умов, щорічну перереєстрацію у списках квартирного обліку, розподіл житла (квартир і сімейних гуртожитків), забезпечували надання матеріальної допомоги. Належна увага приділялася й оздоровленню працівників та їхніх родин, підвищенню ефективності лікування. Крім того, профспілкові комітети здійснювали громадський контроль за використанням коштів на соціальне страхування, за своєчасністю виплат допомоги з тимчасової непрацездатності та інших видів допомоги відповідно до чинного законодавства.

27 грудня 2018 року між адміністрацією НАЕК «Енергоатом» і трудовим колективом Компанії укладено Колективний договір на 2019–2020 рр.
Турбота про здоров’я

Компанія піклується про життя і здоров’я своїх працівників. Реалізація НАЕК «Енергоатом» політики у сфері охорони здоров’я ґрунтується на принципах, що враховують особливості виробничої діяльності та спрямовані на створення належних, безпечних умов

праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням. Енергоатом гарантує працівникам щорічну матеріальну допомогу, проводить медичні огляди, пропагує здоровий спосіб життя, дбає про профілактику захворювань. У 2019 році Компанія продовжила успішно реалізовувати всі належні заходи у сфері охорони здоров’я персоналу.

Показники оцінки ефективності діяльності щороку викладаються у звітах про обсяги робіт відділів охорони здоров’я та показників з медицини праці підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом».

У 2019 році 27 697 працівників Компанії пройшли медичний огляд за рахунок підприємства.

Пілотний проєкт добровільного медичного страхування працівників

Мета: Забезпечення професійного довголіття, збереження здоров’я працівників та заохочення їх до здорового способу життя.

Основні заходи: У проєкті могли взяти участь усі працівники Компанії, які працюють на умовах трудового договору. Кожному, хто уклав договір добровільного медичного страхування зі страховою компанією, надали матеріальну допомогу в розмірі річного страхового внеску, але не більше 7 тис. грн на рік. Перевищення розміру річного страхового внеску над визначеною сумою матеріальної допомоги, податки та збори працівники самотужки сплачували із заробітної платні.

Підрозділом, відповідальним за організацію впровадження пілотного проєкту в Дирекції Компанії, була обрана Виконавча дирекція з персоналу, а в кожному відокремленому підрозділі були ще й свої відповідальні особи.

Програма страхування містила базове та додаткове покриття. Базове – гарантувало невідкладну медичну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну та стоматологічну (планову та невідкладну) допомогу. Додаткове покриття передбачало ще вітамінізацію, діагностику та 1 курс стаціонарного лікування, ведення вагітності, дострахування родичів на корпоративних умовах тощо.

Результат: Договори добровільного медичного страхування в 11 страхових компаніях уклали 19 528 працівників, і це 56 % персоналу Компанії.

Переваги добровільного медичного страхування для Компанії:

 • скорочення незапланованих витрат на матеріальну допомогу;
 • мінімізація витрат робочого часу працівників на відвідування лікувальних установ;
 • підвищення лояльності працівників, зменшення плинності кадрів;

Переваги добровільного медичного страхування для працівників:

 • цілодобова медична допомога та консультації протягом усього року;
 • супровід лікарів – кураторів страхової компанії в період лікування;
 • контроль якості послуг, які надають медичні заклади;
 • отримання медичних послуг в будь-яких лікувальних закладах країни;
 • економія особистого та робочого часу на відвідування медичних закладів;
 • можливість страхування членів родини.

Санаторно-курортне лікування

Протягом багатьох років НАЕК «Енергоатом» реалізує програми оздоровлення та санаторно-курортного лікування своїх працівників та членів їхніх родин. У 2019 році таким лікуванням скористалися 18 077 працівників. Також коштом Компанії оздоровили 7 170 дітей її працівників.

Оздоровлення працівників НАЕК «Енергоатом » та їхніх дітей, 2017–2019 рр., осіб

Кількість працівників НАЕК «Енергоатом», які скористалися санаторно-курортним лікуванням

Кількість оздоровлених дітей

Компанія володіє мережею закладів соціальної інфраструктури для оздоровлення й відпочинку працівників.

Детальніше ознайомитися з переліком об’єктів соціальної інфраструктури можна у Нефінансовому звіті ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік.

Розвиток та навчання персоналу

Підтримка високого рівня професіоналізму та збереження мотивації працівників в Енергоатомі забезпечується безперервним розвитком і навчанням. Компанія прагне створити умови, що дають працівникам змогу максимально реалізуватися в роботі та забезпечувати систематичне вдосконалення професійних

компетенцій. Підготовка персоналу в Компанії здійснюється згідно з чинним законодавством України та вимогами МАГАТЕ.

Питанням навчання та розвитку персоналу в Компанії займається дирекція з підготовки персоналу.

Основні елементи системи підготовки:

Навчально-тренувальні центри Енергоатома

Cтруктурні
підрозділи ВП АЕС
і ВП АРС

Cторонні
організації

Основна мета навчання – підвищення й удосконалення професійних компетенцій для досягнення безпечної, надійної та ефективної роботи Компанії. Працівники ДП «НАЕК «Енергоатом»

направляються на навчання згідно зі щорічними планами. Обсяги підготовки персоналу у 2019 році становили 96 833 людино-курсів.

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2019 році, людино-курсів
Структура підготовки персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2019 р., людино-курсів

Детальніше про обсяги підготовки персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» за період 2017–2019 років – у Додатку «Ключові показники результативності 2017–2019 рр».

292 працівники дирекції у 2019 році підвищили свою кваліфікацію.

Навчання проводилося на базі провідних навчальних закладів, зокрема Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Одеського національного політехнічного університету, Навчального центру з фізичного захисту обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузмича, Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України тощо.

Крім того, для задоволення нагальних потреб та оперативного отримання необхідних знань у зв’язку зі змінами в нормативно-правових актах України 2019 року було забезпечено участь працівників дирекції в навчальних семінарах з питань протидії корупції, тендерних процедур, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку тощо.

Структура витрат ДП «НАЕК «Енергоатом» на підготовку персоналу, 2017–2019 рр., тис. грн

Оцінка ефективності системи підготовки персоналу

В Компанії діють процедури оцінки ефективності навчання. Як засвідчує практика, кількість виявлених порушень є мінімальною і персонал у процесі підвищення кваліфікації дедалі більше відточує свої знання, технічні навички та майстерність.

Ефективність системи підготовки персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр.
Показники 2017 2018 2019
Загальна кількість порушень* 16 21 13
Кількість корінних причин порушень, зокрема: 32 31 20
 • пов’язані з неправильними діями персоналу
3 3 2
 • неправильні дії адміністративного персоналу
3 1 0
 • неправильні дії ремонтного персоналу
0 1 0
 • неправильні дії оперативного персоналу, неправильні дії персоналу, обумовлені недоліками
2 2 2
 • у підготовці персоналу
0 0 0
*Згідно «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» НП 306.2.100-2004»

XI Конкурс наукових доповідей

Мета: Підвищення кваліфікації та вдосконалення майстерності молодих фахівців.

Основні заходи: У 2019 році конкурс відбувався за двома напрямами: виробничим – 12 доповідей, соціальним – 7 доповідей. Автори цих наукових доповідей продемонстрували знання матеріалу та прагнення розширити сферу своєї обізнаності про атомну енергетику, виробничі та соціальні аспекти її діяльності. Відбір конкурсних робіт здійснювався в два етапи: у відокремлених підрозділах на місцях і між відокремленими підрозділами та дирекцією Компанії.

Результат: Фіналісти презентували свої наукові розробки та підходи, які планують впроваджувати в Компанії. Переможці отримали грошові премії та дипломи. Їхні роботи направлено для участі в наукових конференціях, організованих ДП «НАЕК «Енергоатом» та Українським ядерним товариством, а також для участі в Літній ядерній школі.

Інвестиції в охорону довкілля

Підбір і адаптація молодих спеціалістів – один з ключових напрямів кадрової політики НАЕК «Енергоатом». У звітному періоді відсоток молодих фахівців – до 35 років – становив 21,5 % від загальної кількості працівників. Протягом останніх двох років чисельність молодих працівників зменшилася на 12 %. Саме тому проблема мотивації у залученні молоді до роботи в атомній енергетиці не втрачає своєї актуальності. Щорічно Компанія проводить для молодих фахівців навчальні тренінги, курси, влаштовує конкурси професійної майстерності.

У 2019 році молоді фахівці ХАЕС, щоб набути практичних навичок роботи на АЕС, пройшли чотиритижневе стажування в рамках міжнародного проєкту МАГАТЕ.

Працівники ознайомилися з досягненнями провідних ядерних центрів, обмінялися знаннями та досвідом із закордонними колегами. Під час тренінг-курсів розглядалися питання безпечної, стабільної та надійної експлуатації ядерних реакторів, прискорювачів і установок, обробки радіоактивних відходів, а також експлуатаційної документації.

Компанія провела XV галузевий конкурс професійної майстерності серед молодих фахівців відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом», який відбувся на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Конкурс вперше проходив за дев’ятьма спеціальностями: оператор спецводоочищення, електрогазозварювальник ручного зварювання, токар, електромонтер з обслуговування електроустаткування та електромонтер з обслуговування автоматики та засобів вимірювання; черговий дозиметрист, машиніст крана та машиніст-обхідник турбінного устаткування, а також інструктор навчально-тренувального центру.

Підтримка майбутніх фахівців

Залучення в НАЕК «Енергоатом» перспективної молоді допомагає задовольняти довгострокову потребу Компанії у фахівцях. Щоб забезпечити себе кадрами на майбутнє, Енергоатом вважає за необхідне підвищувати інтерес молоді до атомної галузі, співпрацювати зі школами, закладами середньої професійної та вищої освіти. Енергоатом щороку організовує виробничу та переддипломну практику для студентів з можливістю подальшого працевлаштування.

Робота зі школярами

В рамках співпраці зі школами НАЕК «Енергоатом» реалізує широкий спектр інформаційних, просвітницьких і конкурсних заходів: організовує екскурсії на підприємства, проводить конкурси та вікторини з ядерної тематики, підтримує найкращих учнів шкіл та їхніх вчителів.

Ключові заходи у рамках роботи
зі школярами у 2019 році

Організовано екскурсії на Южно-Український енергокомплекс та Хмельницьку АЕС для школярів і вчителів Поліського та Іванківського районів Київської області.
Організовано відвідування старшокласниками та вчителями з різних шкіл виставки «Енергетика в промисловості», що проходила в Києві у рамках ХVII Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».
Проведено Всеукраїнський конкурс рефератів серед учнівської молоді «Ядерна енергія і світ», організований НАЕК «Енергоатом» і Українським ядерним товариством. У ньому взяли участь учні з міст-супутників АЕС, а також Харкова, Львова та Київщини.
Проведено зустрічі випускників загальноосвітніх шкіл з представниками базових для енергетики закладів вищої освіти (ЗВО), щоб допомогти молоді з профорієнтацією та спонукати до вступу на спеціальності енергетичного напряму (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Одеський національний політехнічний університет, Вінницький національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
Організовано в рамках інформаційно-просвітницького проєкту «Енергоатом – профільні ЗВО – школи» візит студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» до міста Славутич, де вони зустрілися зі старшокласниками та провели їм цикл науково-ознайомчих лекцій.
Організовано новий навчальний рік для учасників проєкту «Ядерна школа РАЕС», до якого в 2019-му вперше долучилося понад 160 учнів навчальних закладів міста Вараш та населених пунктів зони спостереження.
Взаємодія зі студентами

Компанія ставить перед собою завдання забезпечити необхідний рівень кваліфікації випускників, відповідність їхніх знань та навичок кваліфікаційним вимогам НАЕК «Енергоатом» і галузі загалом.

Компанія співпрацює з провідними закладами вищої освіти. З детальним переліком можна ознайомитися у Нефінансовому звіті ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік. У 2019-му Енергоатом уклав договір про співпрацю з Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Основні напрями співпраці:

 • підготовка бакалаврів і магістрів за затребуваними для АЕС спеціальностями;
 • надання компанією бази для проходження студентами виробничої та переддипломної практики;
 • участь фахівців НАЕК «Енергоатом» в навчальному процесі – проведення лекцій для студентів і викладачів;
 • участь представників Компанії в роботі державних екзаменаційних комісій із захисту студентами дипломних проєктів;
 • проведення спільних нарад, круглих столів тощо;
 • передача до ЗВО відпрацьованого обладнання АЕС у навчальних цілях.

Кількість студентів, які навчаються за тристоронніми угодами,
2019 р., осіб
Ключові заходи, проведені в рамках взаємодії зі студентами у 2019 році:

ознайомчі візити студентів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», та НУ «Львівська політехніка» у відокремлений підрозділ «Аварійно-технічний центр», ВП «Атомремонтсервіс», Южно-Український енергокомплекс;

лекції, покликані популяризувати професію атомника серед студентів Одеського національного політехнічного університету;

екскурс для студентів провідних столичних ЗВО у світ атомної енергетики на ХVII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».

На Рівненській АЕС провели VIII Міжнародну літню ядерну школу «Молодь і майбутнє атомної енергетики»

Мета: Формування позитивного іміджу Компанії, пропаганда атомної енергетики, проведення профорієнтаційної роботи серед студентів вищих навчальних закладів України та зміцнення взаємин між вітчизняними закладами вищої освіти.

Термін реалізації: 01 – 12 липня 2019 року.

Основні заходи: Двотижневий проєкт включав доповіді студентів, лекції викладачів і представників Рівненської АЕС, а також екскурсії та яскраві культурні вечори. Учасниками проєкту стали 27 студентів ЗВО, що готують кадри для атомної енергетики: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Вінницького національного технічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного політехнічного університету, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а також Університету західної Богемії (Чеська Республіка). Разом з молоддю приїхали й їхні викладачі, які впродовж двох тижнів проводили пізнавальні лекції щодо різних етапів виробництва електроенергії, ядерних технологій, роботи реакторів тощо.

Впроваджений комплекс заходів надав студентам і молодим фахівцям можливість отримати максимум інформації, що допомагає здійснити усвідомлений вибір майбутньої професії або шляху професійного зростання, підвищити імідж роботодавця на ринку праці, підготувати компетентних молодих фахівців, створити молоду кадрову команду.

Результат: За результатами VIII Міжнародної літньої ядерної школи всі її учасники отримали сертифікати випускників, а переможці – цінні подарунки від організаторів.

НАЕК «Енергоатом» дбає про стимулювання та розвиток талановитої молоді, щоб мати можливість готувати і брати на роботу найкращих спеціалістів. Саме тому найперспективнішим студентам Компанія з 2008 року виплачує стипендії. У 2019 році їх отримали 72 студента.

Для викладачів ЗВО у ДП «НАЕК «Енергоатом» засновано премію «Найкращий викладач року», якою нагороджують за фахову й ефективну педагогічну діяльність. У 2019 році присвоєно 4 таких премії.

У 2019 році за результатами системної роботи з навчальними закладами 92 випускника були працевлаштовані в Компанії.

ДП «НАЕК «Енергоатом» визнано однією з 25 найкращих українських компаній за рівнем відкритості для молодих талантів у віці до 25 років (відповідно до рейтингу оцінювання роботодавців від Центру кар’єрного розвитку STUD-POINT).

Привабливість НАЕК Енергоатом оцінювалася шляхом аналізу заповнених анкет, корпоративного вебсайту та відгуків студентів. Ключові питання анкети стосувалися, поміж іншого, інструментів комунікації з молоддю, програм стажування та працевлаштування, організації навчання та інших активностей для студентів.

Виробнича та переддипломна практика

НАЕК «Енергоатом» разом із закладами вищої освіти щорічно організовує виробничі та переддипломні практики. Студенти мають можливість детальніше ознайомитися з виробництвом.

Під час практики студенти з ознайомчою екскурсією відвідали цехи та підрозділи атомної електростанції, де як дипломовані фахівці вони зможуть працювати в майбутньому. Навчання узгоджується з ухваленими ЗВО програмами проходження практик. Кожен студент проходить обов’язковий вихідний контроль отриманих знань.

У 2019 році 611 студентів пройшли виробничу та переддипломну практику в НАЕК «Енергоатом».

Докладніше про кількість студентів, які пройшли практику в «НАЕК «Енергоатом» за період 2017–2019 років, – у Додатку «Ключові показники результативності 2017–2019 рр».

Конкурс інноваційних ідей в рамках проєкту «Весняна школа НАЕК «Енергоатом» − 2019

У рамках просвітницького проєкту «Весняна школа НАЕК «Енергоатом» − 2019» провели Конкурс інноваційних ідей, до якого долучилися студенти ЗВО та молоді фахівці. Завданням конкурсу було обґрунтувати впровадження в Україні технології модульного реактора малої потужності (однієї на вибір) відповідно до низки визначених критеріїв, серед яких

експлуатаційна безпека, техніко-економічні показники, питання стандартизації та ліцензування, можливість залучення до виробництва обладнання реактора українських підприємств і науковців, соціальний та екологічний вплив на регіон розташування тощо.

Мета: Зрозуміти, яке у молоді бачення щодо подальшого розвитку атомної енергетики в Україні та перспективності вищеозначених технологій та чи розглядає вона взагалі атомну енергетику як один зі шляхів вирішення питань кліматичних змін.
Проблемна ситуація, що утворилася:

Україна належить до держав із розвиненою ядерною енергетикою, посідаючи друге місце у світі за часткою атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії, та сьоме місце за обсягом виробленої електроенергії на АЕС. Однак з огляду на те, що після 2030 року спливуть терміни експлуатації більшості енергоблоків, українська атомна енергетика постає перед гострими питаннями:

забезпечення енергетичної безпеки та незалежності держави

запобігання кліматичним змінам

утримання частки на ринку електроенергії

запобігання відтоку висококваліфікованих кадрів

Завдяки потужній атомній генерації Україна може цілком впевнено почуватися на шляху до виконання Паризької кліматичної угоди, адже виробництво електроенергії на АЕС є низьковуглецевою технологією. За весь час експлуатації українські АЕС запобігли викидам у довкілля понад 3 млрд тонн діоксиду вуглецю. Якби експлуатацію атомних електростанцій України було припинено, додаткові викиди становили б 70 млн тонн СО2 щорічно.

Результати: Серед запропонованих на розгляд технологій були й реактори типу BWRX HTR-PM − модульний високотемпературний газоохолоджувальний реактор із засипанням з кульових твелів, легководний реактор на теплових нейтронах SMART, реактор на сольовому розплаві IMSR-300 та реактори IMR і NuScale. Переможцем конкурсу стала команда, яка запропонувала реактор IMSR-300.

Нагороди проєкту: Найкращий корпоративний внесок у Ціль сталого розвитку № 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплювальній і сталій індустріалізації та інноваціям» у рамках IX Національного конкурсу бізнес-кейсів з КСВ.

Сприяння місцевим громадам

Пріоритет соціальної політики Компанії – комплексне підвищення якості життя працівників НАЕК «Енергоатом», членів їхніх родин та населення територій присутності. Енергоатом як найбільша енергогенеруюча компанія України впливає на життя місцевих громад. Компанія робить значний внесок в економіку та сталий розвиток територій присутності, сплачуючи податки в місцеві бюджети та працевлаштовуючи жителів. Це сприяє поліпшенню умов життя місцевого населення і зростанню економіки. ДП «НАЕК «Енергоатом» бере активну участь у вирішенні соціальних проблем, допомагає збереженню культурної спадщини, підтримує освіту, фізичну культуру та спорт. Компанія використовує найкращі практики соціальної відповідальності й орієнтується на внутрішні та міжнародні ініціативи.

У 2019 році НАЕК «Енергоатом» спрямувала 473,4 млн грн на виплату соціально-економічної компенсації ризиків населення.
Соціально-економічна компенсація, перерахована ДП «НАЕК «Енергоатом» до спеціального фонду державного бюджету, 2017–2019 рр., млн грн

НАЕК «Енергоатом» не має підрозділів з істотним фактичним негативним впливом на місцеві спільноти. Компанія проводить постійний моніторинг та оцінку впливу діяльності відокремлених підрозділів на довкілля. Результати оцінок екологічних і соціальних впливів оприлюднюються на сайтах АЕС і на сайті НАЕК «Енергоатом». Компанія взаємодіє з місцевими громадами, щоб мінімізувати ризики у взаємовідносинах з ними, а також продукувати та втілювати спільні ініціативи. Протягом 2019 року не відбувалося жодних пов’язаних з діяльністю Компанії протестів громадян та/або неурядових організацій.

Плани на 2020 рік та середньострокову перспективу

НАЕК «Енергоатом» продовжить реалізацію своєї соціальної політики, впроваджувати програми в сфері управління персоналу, розвитку молодих фахівців, залучати школярів і студентів, а також опікуватися місцевими громадами.

Основні пріоритети:

 • залучати молодих спеціалістів завдяки поглибленій взаємодії із закладами вищої освіти, цільовим заходам та програмам навчання;
 • забезпечувати персонал житлом;
 • продовжувати запровадження добровільного медстрахування;
 • інвестувати в освіту, здоров’я, культуру та спорт;
 • збільшувати соціальні активності в регіонах присутності, залучати місцеві громади до процесу втілення позитивних змін;
 • розробити та підготувати «Гендерну політику НАЕК «Енергоатом».